Bridž

Bridž je kartová hra. Medzi kartovými hrami má podobné postavenie, ako šach medzi doskovými hrami.

Bridž má na Slovensku pomerne dlhú históriu. V súčasnosti existujú bridžové kluby v týchto slovenských mestách:
Bratislava,
Košice,
Michalovce,
Nitra,
Topolčany,
Trenčín,
Žiar nad Hronom,
Žilina.

Bridž možno hrať aj online na Internete, napríklad na stránke BBO.

Podrobnejší popis pravidiel bridžu možno nájsť na adrese
Bridž na Wikipédii

Slovenských bridžistov zastrešuje Slovenský bridžový zväz.