Turnaje KBK

Košický bridžový klub
Čajakova 2 Košice
Hracie dni: každý utorok a piatok o 17:00

Okrem klubových turnajov klub organizuje Veľkú cenu Košíc.

Výsledky Veľkej ceny Košíc 2009
Fotografie z Veľkej ceny Košíc 2009